Žuti taksi - još od 1988. godine sa vama

Žuti taxi je osnovan 1. Aprila, 1988. godine kao sekcija taksi vozača pri Auto moto savezu Beograda. Još tada kao alternativa jedinom postojećem udruženju u Beogradu, postaje omiljen kod građana i u prvih godinu dana raste i uvećava se broj članova velikom brzinom. Kada je Auto moto savez Beograda prestao da postoji ukazala se potreba za osamostaljivanjem i tada se transformišemo u Opšte udruženje Žuti taxi.

Otkupljujemo od naših clanarina objekat u kome se nalazimo i sva prava na korišćenje frekvencije kao i radio difuzne opreme,odnodno postajemo vlasnici svega postojećeg unutar naše zgrade. Pored transportnog karaktera kao taxi udruženje, Žuti taxi dobija imidž narodnog i humanog taxija. Mnoge plakete i zahvalnice krase zidove naših prostorija. Pomoć deci bez roditelja, prevoz hrane i odece za najugroženije do odvažnog i hrabrog poduhvata prevoza naših sunarodnika iz ratom zahvacenih područja bivše Jugoslavije devedesetih godina. U više navrata konvoji od po tridesetak vozila Žute boje iz Banja Luke(tada još opasnim koridorom) prevezlo je par stotina žena i dece do sigurnih prihvatilišta unutar naše zemlje. O tome su pisali svi mediji i hvalili hrabrost i humanost naših kolega. Prelazak u samostalnost nametala je i donošenje statuta udruženja koje će definisati način upravljanja, prava i obaveze članova kao i niz pravilnika vezanih za pravila rada, disciplinske odgovornosti, kodedsa ponašanja i funkcionalnih rešenja vezanih za demokratsko rukovodenje udruženja. Statut precizno limitira broj clanova na 500. Na čelu udruženja nalazi se predsednik koga bira članstvo na referendumu i to na četiri godine. Skupština kao najjači organ udruženja broji 30 članova. Ona bira tročlani nadzorni odbor, tročlanu disciplinsku komisiju a takođe verifikuje dva člana izvršnog odbora koje imenuje predsednik i oni sa njim u tročlanom sastavu direktno upravljaju udruženjem i donose odluke bitne za poslovanje. Žuti taxi je i dalje zadržao imidž humanitarnog i društveno odgovornog udruženja, koje pre svega pomaže našim sugrađanima a u novije vreme sve više gostima iz inostranstva. Kao clan svetske porodice Yellow Cab, jedini smo prepoznatljivi na ovim prostorima, pa sigurnost koju osećaju naši korisnici stvara dobru sliku o našoj zemlji i gradu kada turisti dođu kod nas. Žuti taxi grabi krupnim koracima ka tehnološkim i tehničkim inovacijama prateći svetske trendove u modernim komunikacijama gde se vreme i usluga cene iznad svega.

KORISTITE USLUGE ŽUTOG TAXIJA I BICETE ZADOVOLJNI!